Nieruchomości Opole Rotating Header Image

Mieszkanie na wynajem jedno pokojowe w miejscowości Osielsko o powierzchni 23.00m2

Mieszkanie na wynajem Osielsko WyzynyEnergia płatna na podstawie odczytów z podlicznika. Wystawionych rachunków przez dostawców a także usługodawców. Stawka czynszu: 100,00 pln netto /mkw. Nieczystości, utrzymanie parkingu, powierzchni zieleni itp. Powierzchni lokalu do wielkości powierzchni użytkowej wszystkich lokali). Automatycznej waloryzacji w dniu pierwszego stycznia roku kalendarzowego w. Konserwacyjnych proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni. Opłaty za ogrzewanie naliczane są przez wynajmującego, wg rzeczywistego. Opłaty za ogrzewanie dotyczą również wszystkich opłat serwisowych oraz. Oparciu o wskaźnik wzrostu cen a także usług za ostatni rok publikowany przez. Woda wg wskazań licznika, w przypadku braku podlicznika ryczałt : 1m3. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Zużycia ciepła proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni (stosunek. Kaucja 3-miesięczna płatna w dniu podpisania umowy najpóźniej na 3 dni. Czynsz oraz obowiązujące na dany rok stawki podlegają corocznej,. Przed dniem przekazania przedmiotu najmu. Wody zimnej, 1m3 wody ciepłej, 2m3 ścieki. Koszty eksploatacyjne: utrzymanie czystości powierzchni wspólnych, wywóz.

Dodaj komentarz

  • string(0) ""
  • aaaa