Nieruchomości Opole Rotating Header Image

DziaLka na sprzedaż w miejscowości Prusice (gw) o powierzchni 362000.00m2

DziaLka na sprzedaz Prusice_(gw) Klucze2) za zgodne z planem uznaje się ponadto:. – wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej a także średniej;. – wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej oraz średniej;. Dla terenu oznaczonego symbolem 13w ustala się:. – park solarny (farma energii słonecznej);. 1) wiodącą funkcję terenu: usługi komercyjne;. 1) wiodąca funkcja terenów: wody otwarte;. 1) wiodąca funkcja terenów: komunikacja publiczna. 1) wiodącą funkcję terenu: usługi sportu a także rekreacji ( z wykluczeniem obiektów kubaturowych). Dla terenu oznaczonego symbolem 11u ustala się:. – lokalizację nowych urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej i korektę przebiegu istniejących sieci;. W 2010roku został złożony wniosek o rozszerzenie w miejscowym planie zagospodarowania o:. Dla terenu oznaczonego symbolem 7us,10us ustala się:. 2) za zgodne z planem uznaje się ponadto:. – lokalizacje zbiorników wodnych;. – lokalizacji miejsc postojowych lub parkingów;. Zapraszam serdecznie do współpracy, beata pytel-kościelecka,. – lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych;. – domy jedno a także dwu rodzinne z basenami;. – zmianę ukształtowania powierzchni gruntu;. – lokalizację towarzyszących obiektów biurowych a także gospodarczych, stanowiących zaplecze socjalne;. – lokalizację nowych urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej jak i korektę przebiegu istniejących sieci;. Polecam na sprzedaż działkę leżącą w miejscowości kaszyce wielkie, powiat trzebnica. Dla terenu oznaczonego symbolem 2kl ustala się:. Działka oznaczona symbolem 7us,10us,11u,13w,2kl. – rezydencje seniora z zapleczem medyczno-rehabilitacyjnym;. – lokalizację obiektów małej architektury;.

Dodaj komentarz

  • string(0) ""
  • aaaa