Nieruchomości Opole Rotating Header Image

DziaLka do sprzedania w miejscowości Wisznia Mała o powierzchni 1562.00m2

DziaLka na sprzedaz Wisznia_Mala PrzedmoscieWarunków uznaje się zagospodarowanie terenu wspólnie z terenami rolnymi znajdującymi się na zapleczu – w takim przypadku należy zachować następujące zasady: • dopuszcza się podział, w którym całość (razem z zapleczem ogrodniczym) nie będzie mniejsza niż 1000m2 a część działki wskazana pod zabudowę nie będzie mniejsza niż 400 m2; • należy zapewnić dojazd do znajdującej się na zapleczu działki rolnej; zapraszam na prezentacje a także do zapoznania się ze szczegółową ofertą- // alicja kustanowicz-niemira. Dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º – 45º), kryte dachówką ceramiczną lub pokryciem dachówkopodobnym; e. Śliczna działka w szymanowie , w jego pólnocnej części. Dopuszcza się zabudowę maksymalnie 30 % powierzchni działki; f. Zasady a także standardy urządzania terenu: a. Nobilum nieruchomości- pokażemy ci każdą działke!!! numer oferty w biurze gs-11704. Działki z mpzp – uchwała nr iv/xi/53/03 rady gminy wisznia mała z dnia 30 czerwca 2003r. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenów komunikacji publicznej a także wewnętrznej; h. Szukasz działki/gruntu? dla siebie pod dom/inwestycje? zapraszam do kontaktu oraz konsultacji. Obecnie przy działce energia oraz woda, gaz w odl. Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel daje miejsca postojowe również dla klientów; 4) zasady oraz warunki podziału na działki budowlane: a. Budynki mieszkalne: jednorodzinne w układzie wolnostojącym a także bliźniaczym; b. Zamieszczona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kc a dane w nich zawarte maja charakter jedynie informacyjny a także moga ulec zmianie. Tereny niezalewowe, w sąsiedztwie nowe zgrabne domy. Wysokość nowych budynków pomocniczych: jedna poziom, jednak nie więcej niż 6m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu; d. Dopuszcza się inny podział pod warunkiem, że docelowa powierzchnia działki budowlanej powstałej na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 1000 m2 a fronty działek nie będą mniejsze niż 20m (nie dotyczy działek wydzielanych pod komunikację jak i ewentualne urządzenia infrastruktury technicznej); c. Wysokość nowych budynków mieszkalnych: maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu; c. Zaleca się, aby linie podziału przebiegały zgodnie z rysunkiem planu; b.

Dodaj komentarz

  • string(0) ""
  • aaaa