Nieruchomości Opole Rotating Header Image

DziaLka do kupienia w miejscowości Prusice (gw) o powierzchni 174100.00m2

DziaLka na sprzedaz Prusice_(gw) Klucze– zmianę ukształtowania powierzchni gruntu. 1) wiodąca funkcja terenów: komunikacja publiczna. – lokalizacje zbiorników wodnych;. – lokalizację obiektów małej architektury;. Dla terenu oznaczonego symbolem 13w ustala się:. 1) wiodąca funkcja terenów: usługi sportu oraz rekreacji ( z wykluczeniem obiektów kubaturowych). 1) wiodąca funkcja terenów: wody otwarte;. – lokalizację nowych urządzeń a także sieci infrastruktury technicznej a także korektę przebiegu istniejących sieci;. – park solarny (farma energii słonecznej);. Oznaczona symbolem 7us, 13w, 2kl. 2) za zgodne z planem uznaje się ponadto:. – wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej a także średniej;. Polecam na sprzedaż działką mieszczącą się w miejscowości kaszyce wielkie, powiat trzebnica. Dla terenu oznaczonego symbolem 7us ustala się:. W 2010roku został złożony wniosek o rozszerzenie w miejscowym planie zagospodarowania o:. – domy jedno oraz dwu rodzinne z basenami;. Zapraszam serdecznie do współpracy, beata pytel-kościelecka,. – lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych;. Dla terenu oznaczonego symbolem 2kl ustala się:. Działka o pow 17,41 ha z możliwością powiększenia o 18,79 ha.

Dodaj komentarz

  • string(0) ""
  • aaaa